Tanácsadás

Tervezői tanácsadás és telekvizsgálat

A precíz, megfelelően átgondolt tervezési program megalkotása kiemelkedő fontosságú, hiszen ez döntően befolyásolja a megépült végeredményt. Egy jó program meghatározza a szükséges funkciókat és azok méreteit, a helyiségek közti kapcsolatokat valamint a fontosabb építési rendszereket. Bár mindenki maga ismeri legjobban saját igényeit és jó eredményre juthat egyedül is, tapasztalatunk szerint egy szakember bevonásával előkészített tervezési program nagyban megkönnyíti a további döntéseket. Ezt érdemes már telekvásárlás előtt összeállítani – különösen összetettebb program esetén – mivel adódhatnak olyan paraméterek, melyek visszahatnak a helyszín kiválasztására.

Szintén fontos kérdéskör a jogi környezet melyben építünk. Egy telek pontos beépíthetőségét csak az építési kerettörvények, a vonatkozó – és gyakran változó – kormányrendeletek és a helyi önkormányzat építési és településképi rendeletei alapján lehet meghatározni. Ezek naprakész ismerete elengedhetetlen, helyes értelmezése pedig komplex feladat, melyhez képzett szakember bevonása szükséges. 

Eddigi munkáink során jelentős tapasztalatot szereztünk telkek beépítési vizsgálataiban, ha tanácsadásra van szükséged fordulj hozzánk bizalommal!

A tanácsadás a kérdéskör összetettségétől függően lehet egy levélváltás is, bár ezt jellemzően kiegészíti egy személyes vagy virtuális beszélgetés is az eredmények kiértékelésére.

 

Építész tervezés

Építészeti és generál tervezés szolgáltatás

Legmeghatározóbb szolgáltatásunk – és irodánk fő profilja – az épülettervezés. Ez egy összetett, több iterációt magába foglaló folyamat, mely során nagy mennyiségű, változatos szempontot kell figyelembe venni. Ilyenek például a természetes környezet adottságai, a szabályozási környezet, meglévő építmények vagy felhasznált építési technológiák. A tervező feladata ezek felderítése, rangsorolása, majd a tervbe való integrálása.

Minden feladatunknál arra törekszünk hogy egy egyedi, a megrendelő igényeinek maximálisan megfelelő és a hely adottságait kihasználó, időtálló épület szülessen a fenti folyamat végeredményeként.

A tervezést az első vázlatoktól digitálisan végezzük, minden tervfázisban a szakmai elvárásoknak megfelelő három dimenziós modellen. A munkaközi egyeztetéseken ez megtekinthető, illetve kérésre 3D modellt szolgáltatunk, mely akár ingyenes programmal futtatva is bejárható, megvizsgálható. 

Szolgáltatásunk része a vázlattervek főépítészi egyeztetése valamint az engedélyezési és bejelentési tervek hatósági ügyintézése, generál tervezési szolgáltatásunk pedig valamennyi hatósági eljáráshoz vagy kivitelezéshez szükséges tervfejezet elkészítésére kiterjed. 

TERVDOKUMENTÁCIÓK

 

Alapvető dokumentálási fázisok
Vázlatterv | Településképi véleményezési terv | Bejelentési terv | Engedélyezési terv | Kivitelezési terv

Kiegészítő tervdokumentációk
Felmérési terv | Tender terv | Értékesítési tervek | Látványtervek | BIM modell | Belsőépítészeti terv

Szakági tervezés

Mérnöki szolgáltatások, Szakági tervezés

Minél teljesebb tervezési szolgáltatásunkat szakági tervezők bevonásával biztosítjuk. Alvállalkozóinkkal sok közös munkán összecsiszolódott, hatékony csapatot alkotunk. Fontosnak tartjuk, hogy nem csak az építészet, de a tervezésben részt vevő többi szakág is a mai szakmai elvárásoknak megfelelő digitális felkészültséggel rendelkezzen. 

Bár leghatékonyabban már ismert kollégáinkkal dolgozunk együtt, nyitottak vagyunk új kapcsolatok építésére. Szívesen ismerünk meg új munkatársakat és munka módszereiket, így is építve saját tudásunk. 

legfontosabb szakági tervfajták

Tartószerkezeti terv | Gépészeti terv | Épületvillamossági terv | Belsőépítészeti terv | Tűzvédelmi terv 
Tájépítészeti terv | Konyhatechnológia | Külső közmű terv | Forgalomtechnikai terv

BIM alapú modellezés

Hazánk építőiparában is egyre elterjedtebbé válik a BIM alapú szemléletmód. Ez a tervezési módszertan új megközelítése, melynek lényege az épületek tervezési, építési és üzemeltetési folyamatainak szimulálása különböző részletezettségű modellek segítségével. A mai CAD szoftverek alkalmasak részletes, minden releváns információt tartalmazó modellek létrehozására, melyek használatával az esetleges tervezési és kivitelezési hibák kiszűrhetőek valamint pontosabb és részletesebb költségvetési kiírások hozhatók létre. 

A BIM modellek részletezettségi állapotát az ötlépcsős LOD skálán szokás megadni. Ez a skála nem csak a geometria pontosságát határozza meg, hanem az egyes modellelemek által tartalmazott információ minőségét is. A modell a tervezéssel párhuzamosan folyamatosan fejlődik, a koncepció terv LOD 100-as részletezettségétől a kiviteli tervek LOD 400-as, vagy akár LOD 500-as részletezettségéig. Ezen túl a különböző típusú modellelemek részletezettsége különböző ütemben fejlődik, és különböző pontokon áll meg. Az előre gyártott szerkezetek modelljének részletezettsége például általában egy egész fokkal fejlettebb mint a helyben készülőké. 

A vázlatterveinket LOD 100-200, az engedélyezési terveket LOD 250-300, a kiviteli terveinket pedig LOD 350-400 részletezettséggel készítjük. 

Szójegyzék

BIM | Building Information Modelling | Épület információs modellezés
CAD | Computer-aided Design | Számítógéppel segített tervezés
LOD | Level of Detail | Részletezettségi szint
LOG | Level of Geometry | Geometria részletezettségi szintje
LOI | Level of Information | Információ részletezettségi szintje

Művezetés

Tervezői művezetés

Munkánkban a legnagyobb öröm amikor egy a terveink alapján igényesen elkészült épületbe léphetünk. Ezért számunkra a tervezéssel nem ér véget a feladat, a kivitelezés teljes folyamatát végigkísérjük. 

Még egy egyszerűbb épület kivitelezése is komplex, különböző szakágak koordinációját igénylő feladat, ennek megfelelően sok hibalehetőséggel. A tervezői művezetés során ellenőrizzük a kivitelezés szakmai normáknak, előírásoknak, valamint a terveknek és az építtető igényeinek való megfelelését. Ha egy résztvevő részéről kérdés merül fel a tervezett megoldásokkal vagy az épülettel kapcsolatban, arra igyekszünk minél gyorsabban, pontosabban válaszolni. 

Meggyőződésünk, hogy a végeredmény minőségét tekintve sokat számít a részvételünk a kivitelezésben. Ezért mi mindig arra biztatjuk megrendelőinket, hogy – még ha nem is kötelező minden esetben – kérje a tervezői művezetésünket.

Látványtervezés

Látványtervezés és grafikai szolgáltatások

A látványtervezés nem csak a terveink bemutatásához elengedhetetlenül szükséges eszköz, hanem a tervezési metodikánk szerves része is. Az élethűen, három dimenzióban elkészített modellek lényegesen megkönnyítik a tervezési döntéseket és hatékony eszközök ezek magyarázatához. 

Természetesen a látványtervek és különböző grafikák készítése nem csak a tervezési folyamat része lehet, hanem önmagában is értékes szolgáltatás. Igényesen renderelt képekkel, rajzokkal támogatjuk akár az általunk, akár más tervező által tervezett épületek értékesítését. Hatékonyan modellezünk meg hozott tervek alapján is idegen házakat, a létrehozott modellből pedig látványterveket és értékesítési rajzokat renderelünk.